Privacyverklaring

Ik waarborg uw privacy door zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens.
Ik houd me aan de wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de General Data Protection Regulation (GDPR).
Ik verwerk uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit doel is: u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren.Ik geef geen persoonsgegevens door aan andere partijen. Mocht u vragen hebben over het beheer van uw gegevens dan kunt u daarover contact opnemen met mij.